Tư vấn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC

Tư vấn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC

PCCC Tân Viên tư vấn các vấn đề liên quan:

Các cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC trước khi đưa vào hoạt động

Cơ sở pháp lý:

PCCC Tân Viên  đảm nhận thực hiện công việc theo ủy quyền hoàn thiện hồ sơ cho quý khách hang bao gồm:

Liên hệ tư vấn  thiết kế PCCC và các thủ tục về thẩm duyệt PCCC, nghiệm thu PCCC ,thi công PCCC cũng như cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC:Ks.Tín (0903.677 333 - 0983.94 94 33) Chứng chỉ tư vấn thiết kế PCCC số : KS-281-00265 do Sở xây dựng ký ngày 13/11/2011
Các tin khác