Giấy phép phòng cháy chữa cháy nhà nghỉ

Giấy phép phòng cháy chữa cháy nhà nghỉ - Phòng cháy chữa cháy nhà nghỉ là công tác cần thiết để đảm bảo an toàn về tính mạng con người và tài sản của nhà nghỉ.

Nhà nghỉ, Nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, nhà cho thuê văn phòng có chiều cao từ 7 tầng trở lên thuộc diện phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động lập hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên dù quy mô kinh doanh nhà nghỉ của quý khách không thuộc diện trên thì phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của quý khách để bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của, bảo vệ môi trường đảm bảo cho việc kinh doanh của quý khách được an toàn nhất.

Công ty PCCC Tân Viên tư vấn cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy nhà nghỉ:
I. Tư vấn sơ bộ:
- Tư vấn sơ bộ các quy định pháp lý về phòng cháy chữa cháy.
- Tư vấn về trang thiết bị PCCC.
- Tư vấn những vấn đề (hồ sơ, thiết bị…) mà khách hàng cần chuẩn bị.
- Tư vấn các ngành nghề kinh doanh được phép hoạt động khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy

II. Công ty PCCC Tân Viên sẽ thực hiện công việc theo ủy quyền hoàn thiện hồ sơ cho quý khách hàng bao gồm:
- Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy phù hợp với quy mô của nhà nghỉ.
- Soạn thảo làm hồ sơ quản lý phòng cháy chữa cháy.
- Trên cơ sở thông tin khách hàng cung cấp chúng tôi hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền, theo dõi và nhận kết quả.

III. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận:
- Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.
- Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an cấp tỉnh, thành phố cấp.

Liên hệ tư vấn  thiết kế PCCC và các thủ tục về thẩm duyệt PCCC, nghiệm thu PCCC ,giấy phép PCCC,thi công PCCC cũng như cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC:Ks.Tín (0903.677 333 - 0983.94 94 33) Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế PCCC số : KS-281-00265.

Các tin khác