Hướng dẫn thi hành nghị đinh số 35/2003/NĐ-CP ngày 04-4-2003

Ký hiệu văn bản   04/2004/TT-BCA
Ngày ban hành    
Ngày có hiệu lực    
Ngày hết hiệu lực    
Tóm tắt   Hướng dẫn thi hành nghị đinh số 35/2003/NĐ-CP ngày 04-4-2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy
Loại văn bản   Thông tư
Cơ quan ban hành   Bộ công an
Người ký   Lê Thế Tiệm
 
Tập tin đính kèm
Số Tiêu đề Mô tả Kích thước Số lần tải về
1. Hướng dẫn thi hành nghị đinh số 35/2003/NĐ-CP ngày 04-4-2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy   34,5 kb 1529
Các tin khác