Quy định PCCC kho hàng, kho xưởng theo nghị định 79

Quy định PCCC kho hàng, kho xưởng theo nghị định 79
Quy định PCCC kho hàng, kho xưởng theo nghị định 79
Xem tiếp

Thông tư 66/2014/TT-BCA

Thông tư 66/2014/TT-BCA
Chuyên tư vấn thiết kế PCCC - thẩm duyệt PCCC - nghiệm thu PCCC - kiểm định thiết bị PCCC - thi công và giám sát PCCC : Nhà nhập khẩu và sản xuất Máy bơm dùng trong cấp nước PCCC,cấp nước công nghiệp . Mr.Tín ( 0936.114 114 - 0386.114 114 - 0796.114 114 - 028.66 542 542 - 028.6654 4567 - 028.6270 1111 )
Xem tiếp

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ  
Xem tiếp

Quy đinh về điều kiện an ninh, trât tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện số 08 /2001/NĐ-CP

Quy đinh về điều kiện an ninh, trât tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện số 08 /2001/NĐ-CP
Xem tiếp

Hướng dẫn thi hành nghị đinh số 35/2003/NĐ-CP ngày 04-4-2003

Hướng dẫn thi hành nghị đinh số 35/2003/NĐ-CP ngày 04-4-2003
Xem tiếp

Nghị đinh quy đinh chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc số 130/2006/NĐ-CP

Nghị đinh quy đinh chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc số 130/2006/NĐ-CP
Xem tiếp

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/ NĐ - CP ngày 02 tháng 4 năm 2010

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/ NĐ - CP ngày 02 tháng 4 năm 2010
Xem tiếp

NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2005/NĐ-CP NGÀY 05/10/2005

NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2005/NĐ-CP NGÀY 05/10/2005
Xem tiếp

NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04 - 4 - 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04 - 4 - 2003 CỦA CHÍNH PHỦ   QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU  CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Xem tiếp

Nghị định số 52/2012/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực PCCC

Nghị định số 52/2012/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực PCCC
Xem tiếp