PCCC KCN NHƠN TRẠCH

CÔNG AN PCCC KCN NHƠN TRẠCH
Địa chỉ: KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI
Tỉnh thành: Đồng Nai
Điện thoại: (061)3569384
Ngành nghề: CÔNG AN

Liên hệ tư vấn  thiết kế PCCC và các thủ tục về thẩm duyệt PCCC, nghiệm thu PCCC ,thicông PCCC cũng như cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC : Ks.Tín (0903.677 333 - 0983.94 94 33)

Các tin khác