Cảnh Sát PCCC Vĩnh Long


Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Địa chỉ: Số 5 Hưng Đạo Vương, Phường 1, thị xã Vĩnh Long.


Liên hệ tư vấn 
thiết kế PCCC và các thủ tục về thẩm duyệt PCCC, nghiệm thu PCCC ,thicông PCCC cũng như cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC : Ks.Tín (0903.677 333 - 0983.94 94 33)

Các tin khác