PCCC Các KCN Bình Định


Investor: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HBC
Land area: 228 ha

Investor: Công ty TNHH Một thành viên Hong Yeung Việt Nam
Land area: 477 ha

Investor: Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Nhơn Hội
Location:
Land area: 633 ha
 
Investor: Công ty Phát triển hạ tầng các KCN Bình Định
Land area: 210 ha
 
Dự án - công trình khác