Thiết kế PCCC Trường Trung Cấp Phương Nam


Mô hình Trường Trung Cấp Phương Nam đang được xây dựng tại Q12.
 

 

Công ty TNHH PCCC TÂN VIÊN là đơn vị thiết kế hạng mục PCCC và được Sở Cảnh Sát PCCC Tp.HCM thẩm tra.

Tư vấn  thiết kế và các thủ tục về thẩm duyệt, nghiệm thu ,thicông cũng như cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC :Mr.Tín (0903.677 333 - 0983.654 222)

Dự án - công trình khác