PCCC Khách Sạn Tuấn Phương

PCCC Khách Sạn Tuấn Phương
Xem tiếp

Nhà thầu trọn gói PCCC Khách Sạn Northern Sài Gòn

Nhà thầu trọn gói PCCC Khách Sạn Northern Sài Gòn
Xem tiếp

PCCC Nhà Xưởng Và Văn Phòng Công ty Cổ phần Hoàng kim

PCCC Nhà Xưởng Và Văn Phòng Công ty Cổ phần Hoàng kim
Chuyên tư vấn thiết kế PCCC - thẩm duyệt PCCC - nghiệm thu PCCC - kiểm định thiết bị PCCC - thi công và giám sát PCCC : Nhà nhập khẩu và sản xuất Máy bơm dùng trong cấp nước PCCC,cấp nước công nghiệp . Mr.Tín ( 0936.114 114 - 0386.114 114 - 0796.114 114 - 028.66 542 542 - 028.6654 4567 - 028.6270 1111 )          
Xem tiếp

PCCC Trạm biến áp 110kV KCN Thị Vải

PCCC Trạm biến áp 110kV KCN Thị Vải
Chuyên tư vấn thiết kế PCCC - thẩm duyệt PCCC - nghiệm thu PCCC - kiểm định thiết bị PCCC - thi công và giám sát PCCC : Nhà nhập khẩu và sản xuất Máy bơm dùng trong cấp nước PCCC,cấp nước công nghiệp . Mr.Tín ( 0936.114 114 - 0386.114 114 - 0796.114 114 - 028.66 542 542 - 028.6654 4567 - 028.6270 1111 )          
Xem tiếp

PCCC Khu nhà xưởng Kizuna 1

PCCC Khu nhà xưởng Kizuna 1
Chuyên tư vấn thiết kế PCCC - thẩm duyệt PCCC - nghiệm thu PCCC - kiểm định thiết bị PCCC - thi công và giám sát PCCC : Nhà nhập khẩu và sản xuất Máy bơm dùng trong cấp nước PCCC,cấp nước công nghiệp . Mr.Tín ( 0936.114 114 - 0386.114 114 - 0796.114 114 - 028.66 542 542 - 028.6654 4567 - 028.6270 1111 )            
Xem tiếp

Cấp nước chữa cháy Trạm Biến Áp 220Kv

Cấp nước chữa cháy Trạm Biến Áp 220Kv
Chuyên tư vấn thiết kế PCCC - thẩm duyệt PCCC - nghiệm thu PCCC - kiểm định thiết bị PCCC - thi công và giám sát PCCC : Nhà nhập khẩu và sản xuất Máy bơm dùng trong cấp nước PCCC,cấp nước công nghiệp . Mr.Tín ( 0936.114 114 - 0386.114 114 - 0796.114 114 - 028.66 542 542 - 028.6654 4567 - 028.6270 1111 )          
Xem tiếp

Khách sạn Thiên Phú - Tân Bình

Khách sạn Thiên Phú - Tân Bình
Chuyên tư vấn thiết kế PCCC - thẩm duyệt PCCC - nghiệm thu PCCC - kiểm định thiết bị PCCC - thi công và giám sát PCCC : Nhà nhập khẩu và sản xuất Máy bơm dùng trong cấp nước PCCC,cấp nước công nghiệp . Mr.Tín ( 0936.114 114 - 0386.114 114 - 0796.114 114 - 028.66 542 542 - 028.6654 4567 - 028.6270 1111 )          
Xem tiếp