PCCC Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế Việt Nam

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

 ĐT: 0241.825232   Fax: 0241.825236

 Ban quản lý các KCN Đồng Nai

 ĐT: 061.892378   Fax: 061.892379

 Ban quản lý các KCN Phú Thọ

 ĐT: 0210.840919   Fax: 0210.844997

 Ban quản lý các KCN Bình Thuận

 ĐT: 062.830017   Fax: 062.821243

 Ban quản lý các KCN Bình Dương

 ĐT: 0650.831215   Fax: 0650.823984

 Ban quản lý các KCN Nam Định

 ĐT: 0350.680806   Fax: 0350.680335

 Ban quản lý các KCX - KCN Hải Phòng

 ĐT: 031.823206   Fax: 031.842426

 Ban quản lý các KCN & THĐT Vĩnh Phúc

 ĐT: 0211.843403   Fax: 0211.843407

 Ban quản lý các KCN Hà Tây

 ĐT: 034.501388   Fax: 034.514260

 Ban quản lý các KCN Hải Dương

 ĐT: 0320.844723   Fax: 0320.844723

 Ban quản lý các KCN Hưng Yên

 ĐT: 0321.942862   Fax: 0321.942927

 Ban quản lý các KCN Ninh Bình

 ĐT: 030.876129   Fax: 030.873302

 Ban quản lý các KCN Nghệ An

 ĐT: 038.835146   Fax: 038.520354

 Ban quản lý các KCN Quảng Bình

 ĐT: 052.828513   Fax: 052.828516

 Ban quản lý các KCN Thừa Thiên - Huế

 ĐT: 054.861765   Fax: 054.861805

 Ban quản lý các KCN Quảng Ngãi

 ĐT: 055.828514   Fax: 055.828514

 Ban quản lý các KCN Phú Yên

 ĐT: 057.828250   Fax: 057.828949

 Ban quản lý các KCN Đắk Nông

 ĐT: 050.544592   Fax: 050.544591

 Ban quản lý các KCX & CN Cần Thơ

 ĐT: 071.830238   Fax: 071.830773

 Ban quản lý các KCN Bình Phước

 ĐT: 0651.887524   Fax: 0651.887523

 Ban quản lý các KCN Vĩnh Long

 ĐT: 070.820972   Fax: 070.820972

 Ban quản lý các KCN Sóc Trăng

 ĐT: 079.611936   Fax: 079.611187

 Ban quản lý các KCN & ĐTNN Quảng Ninh

 ĐT: 033.838366   Fax: 033.838022

 Ban quản lý các KCX & CN TP. Hồ Chí Minh

 ĐT: 08.8290414   Fax: 08.8294271

 Ban quản lý các KCN & CX Đà Nẵng

 ĐT: 0511.830017   Fax: 0511.830015

 Ban quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu

 ĐT: 064.811735   Fax: 064.858531

 Ban quản lý các KCN & CX Hà Nội

 ĐT: 04.7721156   Fax: 04.7721152

 Ban quản lý các KCN Việt Nam - Singapore

 ĐT: 0650.743901   Fax: 0650.743903

 Ban quản lý các KCN Thái Nguyên

 ĐT: 0280.845435   Fax: 0280.845434

 Ban quản lý các KCX - KCN Bắc Giang

 ĐT: 0240.554133   Fax: 0240.554133

 Ban quản lý các KCN Hà Nam

 ĐT: 0351.850569   Fax: 0351.850569

 Ban quản lý các KCN Thái Bình

 ĐT: 036.740665   Fax: 036.740872

 Ban quản lý các KCN Thanh Hoá

 ĐT: 037.850107   Fax: 037.850105

 Ban quản lý các KCN Hà Tĩnh

 ĐT: 039.881237   Fax: 039.882992

 Ban quản lý các KCN Quảng Nam

 ĐT: 0510.811589   Fax: 0510.859869

 Ban quản lý các KCN Bình Định

 ĐT: 056.646257   Fax: 056.846616

 Ban quản lý các KCN Khánh Hoà

 ĐT: 058.527872   Fax: 058.527873

 Ban quản lý các KCN Tây Ninh

 ĐT: 066.882300   Fax: 066.882300

 Ban quản lý các KCN Long An

 ĐT: 072.828445   Fax: 072.825442

 Ban quản lý các KCN Tiền Giang

 ĐT: 073.871808   Fax: 073.871808

 Ban quản lý các KCN Đồng Tháp

 ĐT: 067.865471   Fax: 067.865471

 Ban quản lý các KCN Kon Tum

 ĐT: 060.910606   Fax: 060.910606

 Ban quản lý các KCN Bến Tre

 ĐT: 075.817718   Fax: 075.817718

 Ban quản lý KKT Dung Quất

 ĐT: 055.711788   Fax: 055.825828

 Ban quản lý KKT Nhơn Hội

 ĐT: 056.820957   Fax: 056.820965

 Ban quản lý KKT mở Chu Lai

 ĐT: 0510.812849    Fax: 0510.812842

 Ban quản lý KKT cửa khẩu Bờ Y

 ĐT: 060.861699    Fax: 060.866900

   

Chuyên tư vấn thiết kế PCCC - thẩm duyệt PCCC nghiệm thu PCCC kiểm định thiết bị PCCC thi công và giám sát PCCC :
Nhà nhập khẩu và sản xuất Máy bơm dùng trong cấp nước PCCC,cấp nước công nghiệp .
Mr.Tín ( 0936.114 114 - 0386.114 114 - 0796.114 114 - 028.66 542 542 - 028.6654 4567 - 028.6270 1111 )

 

        

Dự án - công trình khác